AABC//Handelsfagskolen


Danmarks Sportshandler Forening er repræsenteret i Advisory Board Aarhus Business College/Handelsfagskolen

Aarhus Business College og Handelsfagskolen er fusioneret til en ny, stærk uddannelsesinstitution med fokus på handel, detail og kontor.

De to skoler Aarhus Business College og Handelsfagskolen gik, i januar 2020, sammen om at skabe Danmarks bedste merkantile erhvervsuddannelser.

Allerede i marts 2019 ansøgte skolerne om lov til at samle kræfterne og etablere et fagligt fyrtårn inden for det merkantile felt. Udskrivelsen af folketingsvalget i juni forsinkede processen i Børne- og Undervisningsministeriet, men nu har børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) godkendt fusionsansøgningen fra de to skoler med tilbagevirkende kraft fra januar 2019.

600 dygtige medarbejdere

Den fusionerede skole vil have flere end 600 medarbejdere. Både Aarhus Business College og Handelsfagskolen er kendt for dygtige undervisere med en høj specialiseringsgrad. Den praksisnære undervisning er udviklet i tæt samarbejde med erhvervslivet, og målet med fusionen er at sætte nye standarder for merkantile uddannelser og derved styrke detailhandlens position nationalt.

Adgang til livslang læring

Det betyder, at den fusionerede institution nu i endnu højere grad kan sikre kvalificerede og kompetente medarbejdere til de danske virksomheder. Og det er der brug for.

Klar til fremtidens arbejdsmarked

Den fusionerede skole fortsætter under navnet Aarhus Business College. Den er landsdækkende og kan tilbyde alt fra onlineundervisning til overnatning på sine skolehjem i Odder og Skåde. Her vil faglærte som f.eks. materialister, blomsterdekoratører, isenkræmmere, lægesekretærer og kontorassistenter blive uddannet til fremtidens arbejdsmarked.

Ved siden af sine erhvervsuddannelser tilbyder Aarhus Business College også HHX på Aarhus Handelsgymnasium i Viby og Risskov med 2000 elever.

Om Handelsfagskolen

Handelsfagskolen er en moderne fagskole, der uddanner praktikelever inden for handel, detail og kontor (lægesekretærer).

Siden 1966 har vi uddannet salgsassistenter, der er specialister inden for et specifikt brancheområde. Handelsfagskolen har også et kursuscenter, der er specialiseret i at efteruddanne medarbejdere i detailhandlen.

Vores elever og kursister skal først og fremmest blive dygtige sælgere med et stort kendskab til branchens produktområde. Et særligt kendetegn ved Handelsfagskolen er vores undervisningsform, hvor vi bygger teori ovenpå praksis.

Skolens undervisningslokaler er indrettet som butikker med varer på hylderne, og underviserne har både praktisk erfaring fra detailhandlen og en teoretisk/pædagogisk uddannelse.

Elever og kursister kommer fra hele landet, så de fleste er indkvarteret på skolen i undervisningsperioderne.

Handelsfagskolen har et meget tæt samarbejde med detailkæder, brancheforeninger, butikker og leverandører.  

Læs mere om Aarhus Business College her 

Læs mere om Handelsfagskolen her