Sundhedshensyn kontra brandhensyn – hvor skal håndspritten egentlig placeres?

Værnemidler, og specielt håndesinfektionsmidler som håndsprit, er et helt nye bekendtskab for de fleste danskere. Nu møder vi håndsprit private hjem, på arbejdspladserne og i detailhandlen. Men håndsprit er en brandfarlig væske, der hører til blandt de mest letantændelige væsker og derfor skal placering og opbevaring ske med omtanke for sikkerheden.

Håndsprit er derfor også omfattet af restriktive regler om opbevaring (og transport), som f.eks. betyder, at butikker faktisk ikke må opstille håndsprit ved indgangsdørene …… men det var før 12. marts 2020 og før vi for alvor blev bekendt med COVID-19 i Danmark.  

Håndspritdispensere må ikke anbringes i flugtveje  
Efter de gældende regler om brandfarlige og brændbare væsker (Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker § 8), må håndspritdispensere ikke anbringes i flugtveje, dog med en undtagelse for plejeinstitutioner (sygehuse mv.), når følgende opfyldes: 

  • Der er et væsentligt sundhedsmæssigt hensyn, der taler herfor 
  • Dispenserne ikke umiddelbart kan placeres andre steder 
  • De brandmæssige hensyn tilgodeses i videst muligt omfang. 

Butikker har handlet i strid med reglerne 
Det er tydeligt, at reglerne med sundhedsmyndighedernes anbefalinger om håndhygiejne og brug af håndsprit under COVID-19 kolliderer med reglerne om brandfarlige og brændbare væsker. Dette gælder særligt for butikker, hvor håndspritdispensere helt naturligt anbringes i gangarealer og ved indgangsdøre (som imidlertid har status af flugtveje). Så ved at følge de sundhedsmæssige anbefalinger, overtræder butikkerne altså brandsikkerhedsreglerne. 

Coronavirus/COVID-19 pandemien betyder, at sundhedsmyndighederne har udsendt generelle råd til befolkningen samt mere specifikke retningslinjer, hvor der bl.a. er fokus på håndhygiejne og anbefalet brug af håndsprit. Afledt heraf har mange virksomheder og institutioner m.fl. opsat/anbragt håndspritdispensere, og det har i praksis vist sig uundgåeligt, at nogle af disse anbringes i flugtveje, typisk i gangarealer og ved indgangsdøre. Dette er imidlertid i dag med få undtagelser ikke tilladt, jf. ovenstående.

Læs mere her.