Slutafregning af kompensation for tabt omsætning (hjælp til selvstændige)

 

Senest den 30. juni 2021 skal der indsendes en række oplysninger til slutafregning på Virk.dk, hvis du har modtaget kompensation for tabt omsætning (hjælp til selvstændige) i perioden fra den 9. marts til og med 31. august 2020.

 Den kompensation din virksomhed har modtaget er kompensation på baggrund af virksomhedens oplysninger om forventningen til den periode, der er søgt kompensation for. Ved slutafregningen, skal der indsendes oplysninger og dokumentation om de faktiske forhold i perioden, så det endelige kompensationsbeløb kan udregnes.

På dette webinar gennemgår Erhvervsstyrelsen processen for slutafregning og oplyser bl.a. om, hvilken dokumentation, der skal medindsendes samt hvordan, du bedst forbereder dig til slutafregning.

Bemærk venligst at dette webinar udelukkende handler om slutafregning for kompensation til tabt omsætning ordningen

Dato: 27. april 2021 kl. 11.00 - 13.00
Sted: Online

Læs mere og tilmeld dig her