Aftale om arbejdsfordeling vil redde danske arbejdspladser

Den netop indgåede trepartsaftale om midlertidig arbejdsfordeling vil give mere fleksibilitet til virksomhederne og dermed bidrage til at holde hånden under jobs. Ansvarlig aftale, lyder det fra Dansk Erhverv.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny, midlertidig ordning, som giver virksomheder mulighed for at benytte sig af arbejdsfordeling for alle typer af medarbejdere.

”Det er en aftale, som naturligvis skal ses i lyset af coronakrisen. Hvis en virksomhed i øjeblikket for eksempel har ordrenedgang, så giver aftalen mulighed for at fastholde medarbejdere, selv om der ikke er nok aktivitet til, at de kan beskæftiges på fuld tid. Aftalen giver mulighed for at kombinere arbejde med dagpenge, og den gælder også for funktionærer. Virksomhederne får altså mulighed for at fastholde gode medarbejdere, selv om hjulene i en periode ikke drejer helt så hurtigt rundt, som vi så det før coronakrisen satte ind,” siger Laurits Rønn, viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv.

Historisk svær situation
Aftalen betyder bl.a. de medarbejdere, som der ikke er mulighed for at beskæftige fuld tid, modtager en forhøjet dagpengesats i de timer, hvor de ikke arbejder. Dele af midlerne til ordningen kommer fra arbejdsgiverne. Hvis en virksomhed og en medarbejder gør brug af ordningen, vil dette ikke få nogen betydning for den pågældende lønmodtagers dagpengeperiode.

”Man kan sige om aftalen, at den har været det muliges kunst, og den vil medvirke til at løse dele af udfordringerne for nogle af landets virksomheder. Ordningen er midlertidig, og vi må håbe, at verden og dermed verdensøkonomien snart kommer tilbage til noget, der minder om normale tilstande, ” siger Laurits Rønn.

Aftaleparterne skal mødes igen i starten af november for at følge op på ordningen. Her skal der f.eks. ses på udviklingen i virksomhedernes aktivitet og Danmarks samhandel med resten af verden.

Læs hele aftaleteksten på bm.dk: Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked.

Du kan ligeledes læse mere her på Dansk Erhverv.