Ønsker til kommende hjælpepakker

Brancheorganisationerne Danmarks Sportshandler Forening, Wear og Vin & Spiritus Organisationen i Danmark, har arbejdet sammen om følgende ønsker til kommende hjælpepakker.

Baggrund
En stor del af vores medlemmer er kreative små og mellemstore virksomheder. Det er særligt de små og mellemstore virksomheder, der er udsat i situationer, som den Danmark befinder sig i lige nu. Men vi må ikke underkende, at selv store virksomheder kan have behov for en håndsrækning. En ting, de alle har til fælles, er vigende salg og likviditetsudfordringer.
 
Detailhandlen - særligt specialhandlen med livsstilsprodukter - lider under det vigende salg i butikkerne, der melder om omsætningsfald på 75-90%. Det sætter et stort pres på likviditeten og samtidig giver det faldende salg i detailhandlen et yderligere pres på leverandører/engrosvirksomheder indenfor livsstilsprodukter.
 
Her er det vigtigt at være opmærksom på de dynamikker, der ligger bagved detailleddet eller hotel-/ restaurationsbranchen. Typisk er der tale om kommende leveringer af varer, der er bestilt/solgt på forhåndsordre samt manglende genbestillinger af basisvarer, som er købt hjem og ligger på lager. Vi vil ligeledes opleve langtidsvirkninger, da forbrugerne ikke sætter forbruget op straks Coronasituationen er under kontrol, hvilket også betyder faldende salg på kommende leveringer/kollektioner.
 
Store dele af medlemmerne i vores brancheorganisationer har størstedelen af deres afsætning på eksportmarkederne, og vil derfor ikke kun blive berørt af forholdene i Danmark. Alle medlemmerne er allerede nu presset i form af faldende salg i detailhandlen, hotel- og restaurationsbranchen, på eksporten og annulleringer af arrangementer.
 

Ønsker
Lønkompensation
Der er akut behov for fuld eller delvis lønkompensation til private virksomheder. Vores brancher er forskellige og vi har derfor forskellige behov for lønkompensation alt efter, hvordan vi er ramt - direkte eller indirekte. Men hvis lønkompensation bliver en realitet - i en eller flere af vores brancher - bør den omfatte alle virksomheder indenfor branchen. Det er afgørende, at likviditetstrækket hos virksomheden bliver aflastet og her er lønkompensation en vigtig håndsrækning.
 
Straksbetalinger og kontraktopfyldelse i det offentlige
Offentligt indkøb af private varer kan for udvalgte virksomheder have et væsentligt omfang f.eks. indenfor arbejdsbeklædning og linned/håndklæder. Derfor har COVID19-relaterede ændringer i den offentlige sektors indkøbsadfærd stor betydning. Mange virksomheder har ubetalte fakturaer liggende hos kommuner, regioner og staten.
 
Brancheorganisationerne forslår:  at det offentlige straksbetaler udestående fakturaer for at skabe likviditet i virksomhederne, og at det offentlige opretholder kontrakterne trods aflysninger og som minimum betaler virksomhedernes omkostninger til løn.
 
Momsrefusion og punktafgifter
For at øge likviditeten i danske virksomheder foreslås: at momsen fra første kvartal 2020 bliver betalt tilbage til virksomhederne hvis lovgivningsmæssigt muligt. Det vil især hjælpe de små og mellemstore virksomheder.
 
Punktafgifter skal pr. dags dato udskydes. Fristen for betaling af næste punktafgift er allerede på mandag den 16. marts 2020. Så her falder første store likviditetstrækkende omkostning. Det vil især hjælpe de små og mellemstore virksomheder.
 
Udskydelse af betalinger til det offentlige
Efter de første hjælpepakker kan man allerede udskyde betalinger af A-skatter, AM-bidrag og moms. Det er gode tiltag, men for at øge likviditeten yderligere foreslås, at: Private virksomheder kan udskyde betaling af lønsumsafgift, B-skatter, punktafgifter og dækningsafgifter til kommunerne.
 
Erhvervsleje
Særligt detailhandlen er presset på huslejen. De seneste 10 år er huslejen kun gået op, mens salget er stagneret eller direkte faldet indenfor nogle varegrupper, typisk livsstilsprodukter. Brancheorganisationerne forslår, at: Der oprettes en pulje, hvor butiksejere - indenfor udvalgte områder og eventuelt butikkens størrelse - kan søge om huslejetilskud i perioden marts-maj 2020. Det kan være som et lån uden renter og med tilbagebetaling over 12 måneder, og man må per 1. marts 2020 ikke være i restance med huslejebetalinger.
 
Dernæst: Suspendering af erhvervslejeloven, så man ikke ryger ud, hvis man ikke betaler kvartalshusleje. Dernæst udskydelse af el- og varmeregning.
 
Forsikring af kunderne
Mange af vores medlemmer er afhængige af at kunne sende varer ud til deres kunder, som er bestilt for 4-6 måneder siden. Mange opererer med en forsikring af deres kunder, for at kunderne (butikkerne) kan købe deres varer. Nu oplever alle vores medlemmer, at kunderne i stort omfang ønsker at annullere disse ordrer, hvilket vil få altomfattende ødelæggende konsekvenser for særligt modebranchen, hvor produkterne har en meget kort levetid.
 
Brancheorganisationerne forslår; at regeringen tilbyder at forsikre ordre til de kunder, der pr. 1. marts 2020 var forsikret og som havde lagt ordre til levering frem til august 2020. Det kunne være en forsikring, der eventuelt dækker optil 50% af faktura-/engrosbeløbet.
 
Tilbagetagning af varer
Ved konkurs kan man som engrosvirksomhed ikke tage sine ubetalte varer retur. Derfor er mange nu i det dilemma, at de skal overveje, om de vil sende ordre ud til butikker/kunder, som ikke ønsker at modtage flere varer og som muligvis lukker, eller om man vil beholde dem selv, hvilket med garanti vil medføre et tab.
 
Brancheorganisationerne forslår, at: Der gives tilladelse til, at virksomhederne må tilbagetage varer/produkter, som er leveret til detailhandlen eller hoteller / restauranter fra 1. marts 2020 og frem til august 2020.
 

Øvrige betragtninger
Der er blevet stillet en lånegaranti i udsigt. Den vurderer vi ikke har betydning for størstedelen af vores medlemmer. Det vil nok være de færreste virksomheder, som overhovedet kan komme i betragtning til et banklån, da størstedelen er små og mellemstore, økonomisk skrøbelige, og særligt destillerierne har foretaget massive investeringer gennem de sidste år, hvorfor de derfor har nogle økonomiske nøgletal, som vil udelukke lån fra de fleste banker.
 
Desuden er lån ikke en gangbar model, idet disse penge jo skal tilbagebetales med høje renter. Det vil i givet fald betyde en fremtidig gældsbyrde, som mange af vores medlemmer ikke vil kunne indfri, da alle økonomiske midler fremadrettet vil blive brugt på at komme på fode igen og få gang i virksomheden. Der vil således ikke være overskydende økonomiske midler til også at afdrage/tilbagebetale et lån.


Dansk Erhverv
Alle vores medlemmer er medlem af Dansk Erhverv som har dialogen med regeringen omkring hjælpepakker til det private erhvervsliv. Derfor er disse forslag er sendt til Dansk Erhverv, som vil indarbejde forslagende hvor dette er muligt. Men vi må være forberedt på at der er en meget lille sandsynlighed for at ønskerne bliver imødekommet fra Regeringen.


Tak til jer alle
Bestyrelserne fra alle tre brancheorganisationer, vil gerne takke alle medlemmerne for de input og hjælpeforslag vi har modtaget de senest dage. Dialogen med jer er yderst vigtigt og i er fortsat velkommen til at sende yderligere ønsker eller påpege områder som kunne have behov for særligt støtte.


Information til virksomheder om coronavirus
Her finder du svar på en række praktiske og juridiske spørgsmål i forbindelse med virksomheders håndtering af coronavirus

Du kan også kontakte Dansk Erhverv Hotline på telefon 3374 6400

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatschef, Nikolai Klausen.