Danmarks Sportshandler Forening


Helårligt medlemskab i 2020

Medlemskab af Danmarks Sportshandler Forening koster kr. 900,00 + moms, per butik/forretning.

Kontingentsatsen gældende fra 2019. Dette kontingent er gældende for hvert medlem, såvel hoved- som filialbutikker.

 

I aftalen med Dansk Erhverv indgår branchens leverandører p.t. ikke i samarbejdet.