Butiksoverenskomsten

Kurset giver en grundig indføring i reglerne i butiksoverenskomsten, herunder den praktiske anvendelse.

På kurset vil der blive lagt særlig vægt på arbejdstidsreglerne. Derudover vil vi også gennemgå overenskomstens regler vedr.:

  • Løn
  • Feriefridage
  • Fritvalgslønkonto
  • Seniorfridage
  • Barselsregler
  • Barns sygdom, hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage
  • Pension
  • Kompetence- og uddannelsesregler
  • Tillidsrepræsentantregler mv.

I gennemgangen af overenskomsten vil der blive inddraget de seneste afgørelser fra faglige voldgifter og Arbejdsretten.

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med overenskomsten i praksis, både i HR afdelingen, på lønkontoret og ude i butikkerne.

Læs mere og tilmeld dig her.